Matematická olympiáda

Dnes sa žiaci druhého stupňa zúčastnili matematickej olympiády na Spojenej škole, Vojenská 13 v Košiciach.

Cieľom tejto olympiády bolo zistiť celkové vedomosti a zručnosti žiakov z matematiky a ich použitie v praktickom živote, rozvíjať logické myslenie žiakov.

2. miesto v kategórii 7. ročníkov získal Martin Horváth,
3. miesto v kategórii 9. ročníkov získala Margita Dunová.

Škola získala celkovo 3. miesto z piatich zapojených škôl.

Všetkým zúčastneným gratulujeme.

Mariondová