Hygiena a zdravie – kvíz pre žiakov v ŠKD

Kvíz „Hygiena a zdravie“ je v každoročnom pláne ŠKD. Súťaživou formou sa deti učili základným hygienickým návykom, starostlivosti o svoj zovňajšok, správnej životospráve, stolovaniu a výrazne športu pre ich zdravý vývoj. Súťažili starší žiaci a mladší sa prizerali. Učili sa pravidlám, aby na ďalší školský rok súťažili oni.

Po vyhodnotení kvízu si deti pochutnali na sladkej odmene.

Nagyová Ľ.