Ja a moje zdravie

Zábavnou a hravou formou, s využitím interaktívnej tabule sme so žiakmi 3., 4. ročníka A-variantu a žiakmi B-variantu hľadali odpovede na otázky: „Čo je to zdravie?, Čo môžem pre svoje zdravie urobiť?“

Na záver stretnutia sa deti mohli zapojiť do súťaže: „Nakresli, čo robíš ty pre svoje zdravie.“

Urbanová