Čarovné slová

Cieľom tejto aktivity bolo cez príbeh o Bambuľke hravou formou zopakovať si a fixovať pojmy: ďakujem, prosím si. Žiaci mali v úvode spontánne požiadať o hračku, s ktorou by sa chceli hrať. Niektorí však nepoužili slová prosím si a ďakujem. Títo žiaci hračku nedostali. Keď si však pozreli príbeh o Bambuľke, pochopili, o čo som ich požiadala.

Pri reprodukcii obsahu príbehu sme si zopakovali „čarovné slová“.

Tomičová