OZNÁMENIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Aktualizované: 27. marca 2020

Aktuálne informácie na:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:
www.minedu.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR
www.uvzsr.sk
školskej internetovej stránke:
www.szsrovnikova.sk
e-mail:
rovnikova@centrum.sk
mobil:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Milí žiaci,

vítame vás v novom školskom roku opäť v škole na Rovníkovej.

Stretneme sa dňa 2. 9. 2014 na školskom dvore ráno o 8:00 hod.

Tešíme sa na Vás!

Hurá, sme na YOUTUBE!!!

Keď sme na divadelnom krúžku nacvičovali dve divadelné hry, našim cieľom bolo vystúpiť na divadelnej prehliadke „Rozprávkové jazero“.

Lenže!

Na prehliadke sme zožali taký veľký úspech, že sme sa rozhodli naše divadlo „zvečniť“. Natočili sme obidve rozprávky na video a tak sa chceme predviesť aj Vám všetkým, ktorí máte záujem o dramatizáciu.

Klikajte, klikajte, klikajte a pozrite sa, akí sme frajeri!!!

Lešková