Kontakty

Špeciálna základná škola
Rovníková 11
040 12 Košice

e-mail:
rovnikova@centrum.sk

0911 380 241
Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

0908 994 138
Mgr. Zuzana Špaková
zástupkyňa školy

055/729 52 64
Ing. Lucia Martinčková
hospodárka školy 

fax:
055/729 52 64

internetová stránka:
www.szsrovnikova.sk