Faktúry 2017


Číslo faktúry: 9792100477
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,31 € s DPH
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20168053
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 495,00 
Dátum: 11. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168054
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 261,36 €
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2170073
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky podľa výberu
Suma: 142,78 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 1/2017
Číslo faktúry: 1172200241
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá
Suma: 15,70 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 2/2017
Číslo faktúry: 5041604397
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 13,67 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 3/2017
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2016
Suma: 1 969,03 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2017001
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Ubytovanie, strava pre žiakov, strava pre pedagógov, požičanie lyžiarského kompletu, lyžiarsky lístok, doprava pre žiakov a pedagógov
Suma: 2 250,00 € s DPH 
Dátum: 26. 01. 2017 
Podľa objednávky č.: 43/2016
Číslo faktúry: 3411930862
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 19,61 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1717503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2017
Suma: 25,00 € s DPH 
Dátum: 26. 01. 2017 
Podľa objednávky č.: 5/2017
Číslo faktúry: 21700430
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy - september 2016
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 6/2017
Číslo faktúry: 11712110
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 30. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 7/2017
Číslo faktúry: 170047
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovný odev
Suma: 69,07 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 12/2017
Číslo faktúry: 20178004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma:485,10 
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178005
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 303,60 €
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 00117
Dodávateľ: PRAKTIK MARKET, Rovníková 1458/8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náradie pre školské dielne - pílky
Suma: 26,30 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 8/2017
Číslo faktúry: 201722567
Dodávateľ: SILCOM Multimedia SK, s. r. o., Jánošikova 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výukové programy - multilicencie 20+1 PC
Suma: 399,80 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 9/2017
Číslo faktúry: 84125254
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2017, zákony
Suma: 26,90 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 4/2017
Číslo faktúry: 10170249
Dodávateľ: GASTROLUX, s. r. o., Bytčická 2830/2 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Termoport COP s vložkou, termoizolačná nádoba TFB/200, gastronádoby (1/1 200 s vekom, 1/3 200 s vekom, 1/1 100 dierovaná), sklenené misky ´12, doprava
Suma: 466,45 € s DPH 
Dátum: 07. 02. 2017 
Podľa objednávky č.: 10/2017
Číslo faktúry: 2793054206
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,70 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 170294
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 08. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2017
Suma: 2 688,11 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 121700321
Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7610926006
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,94 € s DPH
Dátum: 17. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PD
Číslo faktúry: 81082
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Comenia Script
Suma: 55,00 € s DPH
Dátum: 21. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 13/2017
Číslo faktúry: 2122080321
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 681,70 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 495,43 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3412911549
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 39,53 € s DPH
Dátum: 24. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2017
Suma: 2 189,64 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 327,47 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20178010
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 704,70 
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178011
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 341,88 €
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 191,48 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 170100546
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro MFP M125nw
Suma: 149,00 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 16/2017
Číslo faktúry: 11759729
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting 06. 04. 2017 - 06. 04. 2018
Suma: 14,28 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 7/2017
Číslo faktúry: 170768
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3413868413
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,08 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 3412911549
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,81 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 170793
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
Názov tovaru alebo služby: Kancelárske potreby
Suma: 28,81 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 15/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 02/2017
Suma: 1 891,07 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 0794987886
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,10 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20170168
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 14/2017
Číslo faktúry: 20178016
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 635,40 
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178017
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 295,67 €
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 3414845901
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,23 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla - vyúčtovanie 2016
Suma: 604,30 € s DPH
Dátum: 04. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 21707713
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy 04/2017
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 19/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 309,23 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 171310
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 €
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 301710374
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 284,88 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 21/2017
Číslo faktúry: 217050220
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2016
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20178022
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 559,80 
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178023
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 297,00 
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 9795963051
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 10. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 314,23 € s DPH
Dátum: 10. 05. 2017
Číslo faktúry: 171608
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 €
Dátum: 10. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2122289404
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné (25. 11. 2016 - 15. 02. 2017)
Suma: 5,82 € s DPH
Dátum: 05. 05. 2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2017
Suma: 1 587,73 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2171408
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky podľa výberu
Suma: 83,75 € s DPH
Dátum: 18. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 23/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 305,98 € s DPH
Dátum: 18. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3415799839
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,08 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 140170175
Dodávateľ: AGEMSOFT, a. s., Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Výučbový materiál Kozmix
Suma: 20,00  € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 24/2017
Číslo faktúry: 172017
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie a stravné
Suma: 800,00 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 25/2017
Číslo faktúry: 17011
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 26. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 25/2017
Číslo faktúry: 4117
Dodávateľ: OZ Slavonic Dance Theater, Bencúrova 137, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Interaktívny výchovný koncert
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 18/2017