10. výročie športovo-výtvarnej súťaže „O pohár Martina Záhradníka“

Dňa 6. 6. 2017 sa žiaci B – variantu zúčastnili na 10. ročníku športovo-výtvarného podujatia „O pohár Martina Záhradníka“. Podujatie, ktoré je každý rok v výborne pripravené, tentoraz narušila búrka. Z plánovaných disciplín sme stihli futbal v daždi, aerobic a kreslenie. Deti boli sklamané, že nemohli súťažiť naplno, ale iba v improvizovaných podmienkach, kde nebol dostatočný priestor pre ich realizáciu. Víťazný pohár, futbalová lopta a vedomie, že veď o rok prídeme zas, zmiernili sklamanie detí.

Valentová-Petkovová

Záložka do knihy spája školy

Dňa 25. 10. 2016 sme ukončili 7. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Našou družobnou školou sa v tomto školskom roku stala Spojená škola internátna sv. Jozefa na Jašíkovej ulici v Turzovke.
Téma tohto ročníka bola: „Čítam, čítaš, čítame“. Každá trieda si na začiatku projektu vybrala rozprávku. Čítaním rozprávok deti objavili krásu a múdrosť kníh. Na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etickej výchovy vyhotovili za pomoci učiteľov krásne záložky, ktoré na znak priateľstva zaslali poštou družobnej škole.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Talent show – MČ Nad jazerom

Dňa 15. 4. 2016 sa v KS Jazero uskutočnila Talent Show, do ktorej sa zapojili aj deti našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi. V kategórii literárno-dramatické umenie vystúpili Saša Oračková (4. r.) a Dávid Horváth (6.A), ktorý obsadil krásne 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži získala Viktória Balogová (6.A) krásne 2. miesto. V speve súťažili Františka Balogová (8.A) a Simona Horváthová (7.A).
Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme! Pokračovať v čítaní

Vernisáž žiackych výtvarných prác v KS na sídlisku Nad jazerom

Mestská časť Košice Nad jazerom už tradične usporiadala pre deti MŠ a ZŠ výstavu výtvarných prác so zameraním na vyjadrenie prázdninových zážitkov a významných udalostí v našom meste. Témami tohtoročnej výstavy boli okrem prázdninových zážitkov aj Medzinárodný maratón mieru a Košice – mesto kultúry. Dňa 29.10 2014 sme sa zúčastnili vernisáže žiackych výtvarných prác. Pokračovať v čítaní

Záložka do knihy spája školy

“Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť, ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.”
J. A. Komenský

Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sa žiaci našej školy zapojili do Česko-slovenského projektu “Záložka do knihy spája školy” s témou Moja obľúbená kniha, ktorú organizuje už piaty rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a Knižnica J. A. Komenského v Prahe. Pokračovať v čítaní

7. ročník športovo-výtvarného podujatia “O pohár Martina Záhradníka”

Dňa 29. 05. 2014 sa žiaci našej školy v zložení Martin Čopko, Jarko Bati, Dávid Horváth, Martina Lazorová-Surgentová, Jolanka Horváthová a Janka Mročová zúčastnili podujatia „O pohár Martina Záhradníka“. Všetky disciplíny bravúrne zvládli, nezľakli sa ani oveľa väčších protihráčov vo futbale. Statočne a odvážne bojovali najmä Dávidko  a Jarko. Aj vďaka ním sme získali pohár, diplom a loptu. Pokračovať v čítaní

Naj nástenka

V mesiacoch december a január sme sa zapojili do súťaže o najkrajšiu nástenku so zimnou tematikou na stránke www.talentagent.sk s názvom Naj nástenka. 5. decembra sa uskutočnilo školské kolo, z ktorého ako víťazné vyšli nástenky 3.A triedy „Zasnežená zima“, 2.A triedy „Betlehem“, 8.A triedy „V zajatí darčekov“ a 4.B triedy „Zima očami 4.B“. Pokračovať v čítaní