Počítač – môj kamarát 2013

… tvrdia všetci, ktorí sa zapojili do počítačovej súťaže určenej žiakom 5. – 9. ročníka špeciálnych základných škôl. 24. apríla ju po druhýkrát organizovala vo svojich priestoroch ŠZŠ Rovníková 11 v Košiciach. Cieľom súťaže bolo overiť digitálne zručnosti dievčat a chlapcov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vychádzajúc z učebných osnov predmetu informatická výchova. Pokračovať v čítaní