Súťažno-zábavný kvíz v ŠKD – Kto vie – odpovie!

Dnes popoludní sme si v školskom klube zábavným spôsobom overili všeobecné vedomosti z vecného učenia. Deti správnu odpoveď vyberali z troch možností. Počas kvízu si utvrdili získané vedomosti ale aj mnohému sa naučili. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkosťami.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Karneval v ŠKD

Na stredu 15. 2. sme sa všetci v našej škole tešili. Zvieratká, šašovia, princezné, čarodejníci a rôzne rozprávkové postavy sa stretli v našej jedálni na karnevale. Vtipné súťaže, tombola a sladké odmeny potešili deti aj dospelých. Do tanca nám hrala rómska kapela Gypsy Strings a všetci sme sa výborne zabávali.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Súťaž v bežeckom lyžovaní

Dňa 20. 1. 2017 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili VII. Ročníka súťaže v „Bežeckom lyžovaní“, ktorú organizuje SŠ Vojenská v Košiciach. Kolektív žiakov – Rinaldo Balog (9. r.), Dávid Pohlodko (9. r.), Adela Mižigárová (7.A), Viktória Baogová (7.A) sa umiestnili na 2. mieste. Najšikovnejším bežcom na lyžiach z našej školy bol Rinaldo Balog, ktorý získal striebornú medailu.
Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Vianočný stolnotenisový turnaj

16. decembra 2016 naši žiaci – Simona Horváthová (8.A), Františka Balogová, Dávid Horváth a Juraj Mižigár (všetci z 9. ročníka) zvíťazili v stolnotenisovom turnaji, ktorý usporiadala Spojená škola Vojenská 13 v Košiciach pre žiakov zo špeciálnych základných škôl. V súťaži družstiev vybojovali 1. miesto. Vo finále jednotlivcov sa stretli Juraj Mižigár a Dávid Pohlodko. Víťazstvo si nakoniec odniesol Juraj Mižigár, Dávid Pohlodko obsadil 2. miesto. Veľmi pekne reprezentovala školu aj Simona Horváthová, v súťaži dievčat bola tretia. Všetci naši žiaci dokázali, že stolný tenis hrajú s radosťou.
Za výborné výsledky im ďakujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

Forgáčová

Pokračovať v čítaní

Čaro Vianoc

15. decembra sa v škole uskutočnila vianočná besiedka. S programom vystúpili žiaci 1. a 2. stupňa. Zaspievali koledy, vianočné piesne. Zarecitovali básničky a vinše. Prváci zatancovali tanček. Vystupujúcim zatlieskali prítomní rodičia. V prestávkach medzi programom sa deti hrali zábavno-súťažné hry. Po vystúpení mali hostia možnosť navštíviť „KOŠTOVŇU“ na Rovníkovej a ochutnať sladké dobroty a rôzne pomazánky, ktoré im s vyučujúcimi pripravili deti. Prezrieť si tiež mohli burzu so šatstvom, odkiaľ si odniesli domov všeličo užitočné.
Podujatie prispelo k navodeniu vianočnej atmosféry v našej škole.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Posedenie pri stromčeku v ŠKD

V pondelok popoludní sme si vianočnú atmosféru priblížili aj v našom školskom klube. Porozprávali sme si o tradíciách a zvykoch slovenských Vianoc a aj o svojich želaniach. Deti vystúpili s vianočným programom a spoločne sme si zaspievali pieseň Pásli ovce valasi. Počúvali sme krásne vianočné koledy, pochutnávali si na vianočných koláčikoch a rozprávali o Vianociach.

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Matematická olympiáda

Aj tento rok si mohli žiaci špeciálnych základných škôl zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika.
25. novembra sa vybraní žiaci, najlepší matematici z II. stupňa, zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Organizátorom bola Spojená škola, Vojenská 13 v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci:

  • 5. ročník – Dominik Horváth
  • 6. ročník – Daniel Balog
  • 7. ročník – Vanesa Pokutová
  • 8. ročník – Koloman Géza
  • 9. ročník – Dávid Pohlodko.

V kategórii jednotlivcov boli najúspešnejší Daniel Balog a Vaneska Pokutová, obaja obsadili 3. Miesto. Škola sa v celkovom hodnotení umiestnila na 4. Mieste.
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Urbanová, Tomičová

Pokračovať v čítaní

Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov v ŠKD

V našom klube sa pravidelne hráme. Dnes sme sa však hrali trochu inak. Najprv sme si prečítali príbeh chlapca a jeho otca, ktorý mu ukázal, ako si svojou zlosťou sám ubližuje. Neskôr sme si názorne na rôznych životných situáciách ukázali, ako jednoducho sa dajú rôzne konflikty riešiť. Na záver sme poskladali obrovské puzzle – srdiečko a darovali si smajlíkov na znak priateľstva.

Nagyová Ľ.

Pokračovať v čítaní

Národný stolnotenisový turnaj

V dňoch 19. a 20. októbra 2016 sa družstvo chlapcov našej školy v zložení: Rinaldo Balog, Dávid Pohlodko a Juraj Mižigár (všetci z 9. ročníka) zúčastnilo Národného stolnotenisového turnaja, ktorý organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád v Bratislave. Chlapci súťažili v dvojhrách mužov, vo vekovej kategórii B, strednej výkonnostnej úrovne. Po náročných bojoch sa Rinaldo Balog umiestnil na peknom 3. mieste, Juraj Mižigár obsadil 5. miesto a Dávid Pohlodko 6. miesto.
Účasť na turnaji, kde malo zastúpenie celé Slovensko, bola (aj vďaka podpore OZ ŠTUMP) pre chlapcov príjemným zážitkom. Mali možnosť spoznať a nadviazať kontakty so žiakmi z iných regiónov Slovenska a zmerať si s nimi sily.

Helemik

Pokračovať v čítaní