Matematická olympiáda

Aj tento rok si mohli žiaci špeciálnych základných škôl zmerať sily a ukázať vedomosti nadobudnuté v predmete matematika.
25. novembra sa vybraní žiaci, najlepší matematici z II. stupňa, zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Organizátorom bola Spojená škola, Vojenská 13 v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiaci:

  • 5. ročník – Dominik Horváth
  • 6. ročník – Daniel Balog
  • 7. ročník – Vanesa Pokutová
  • 8. ročník – Koloman Géza
  • 9. ročník – Dávid Pohlodko.

V kategórii jednotlivcov boli najúspešnejší Daniel Balog a Vaneska Pokutová, obaja obsadili 3. Miesto. Škola sa v celkovom hodnotení umiestnila na 4. Mieste.
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Urbanová, Tomičová

Pokračovať v čítaní

Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov v ŠKD

V našom klube sa pravidelne hráme. Dnes sme sa však hrali trochu inak. Najprv sme si prečítali príbeh chlapca a jeho otca, ktorý mu ukázal, ako si svojou zlosťou sám ubližuje. Neskôr sme si názorne na rôznych životných situáciách ukázali, ako jednoducho sa dajú rôzne konflikty riešiť. Na záver sme poskladali obrovské puzzle – srdiečko a darovali si smajlíkov na znak priateľstva.

Nagyová Ľ.

Pokračovať v čítaní

Dramatizácia rozprávky v ŠKD

Nový týždeň sme v našom klube začali s rozprávkou. Bola to rozprávka O medovníkovom domčeku. Dnes sme pri dramatizácii využili prstové maňušky. Deti si rozvíjali slovnú zásobu, učili sa priestorovej orientácii a správnej manipulácii s bábkou. Popoludnie s rozprávkou bolo zase zaujímavé!

Dzurňáková

Pokračovať v čítaní

Hudobné dopoludnie v knižnici na Družicovej ulici

14. 11. 2016 nás čakalo v knižnici pútavé priblíženie hudobných hádaniek, doplňovačiek v pesničkách. Boli to piesne o zvieratkách, deťom blízke. Na záver pán „pesničkár“ prečítal rómsku rozprávku, spojenú s hudobným doprovodom na gitare. Záver patril rómskym ľudovým ale aj umelým piesňam. K piesni vhodne pridal Daniel Balog z 3. ročníka rezký tanec a už to bolo úplne dokonalé.

Bubelínyová

Šarkaniáda

Na tento deň sme sa v ŠKD pripravovali už nejaký čas. Vystrihovanie a lepenie papiera na špajdle nám šlo ako do ruky. Krásne šarkany celý víkend čakali na vhodné počasie, ktoré bohužiaľ neprišlo, no nás to aj tak neodradilo a namiesto púšťania šarkanov sme si s nimi zasúťažili. Chvostíky šarkanov zaviali vo vetre pri našich pretekoch a naháňačkách. Najlepšou šarkanistkou sa stala Nikolka z II. oddelenia.

Jano

Pokračovať v čítaní

Atletický štvorboj

26.10.2016 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže ,,Atletický štvorboj“, ktorú každý rok organizuje ŠZŠ Inžinierska pre žiakov špeciálnych základných škôl v Košiciach. Svoje sily si zmerali v štyroch disciplínach: skoku do diaľky z miesta, šplhu na tyči, štafetovom behu a v kráľovskej disciplíne tejto súťaže – v skoku do výšky. Za každú školu súťažili 3 chlapci a 3 dievčatá. Každý športovec súťažil sám ako jednotlivec v každej disciplíne okrem štafetového behu, kde bežalo celé družstvo chlapcov (dievčat). Nakoniec sa body všetkých športovcov danej školy sčítali. Našu školu v súťaži reprezentovali: Juraj Mižigár (9. roč.), Dávid Pohlodko (9. roč.), Rinaldo Balog (9. roč.), Simonka Horváthová (8.A), Janka Mročová (8.B), Dominika Horváthová (7.B). V celkovom hodnotení obsadili 3. miesto. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Urbanová, Kľujko

Pokračovať v čítaní

Zelenina, ovocie – zábavno-vedomostný kvíz v ŠKD

Dnes sme si v školskom klube detí zopakovali, čo sme sa naučili počas týždňa venovanému zdravému stravovaniu. V školskej jedálni sme si zapli počítač, pripojili interaktívnu tabuľu a súťaž vo vedomostiach o zdravom stravovaní mohla začať. V programe Alf na nás čakali rôzne doplňovačky, priraďovačky, dvojice, puzzle a aj pexeso. Žiaci svojou skoro 100% úspešnosťou v teste dokázali, že o zdravom stravovaní vedia skoro všetko. Deťom sa popoludnie na interaktívnej tabuli páčilo a tešíme sa na ďalšie podobné kvízy.

Jano

Pokračovať v čítaní

Záložka do knihy spája školy

Dňa 25. 10. 2016 sme ukončili 7. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Našou družobnou školou sa v tomto školskom roku stala Spojená škola internátna sv. Jozefa na Jašíkovej ulici v Turzovke.
Téma tohto ročníka bola: „Čítam, čítaš, čítame“. Každá trieda si na začiatku projektu vybrala rozprávku. Čítaním rozprávok deti objavili krásu a múdrosť kníh. Na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etickej výchovy vyhotovili za pomoci učiteľov krásne záložky, ktoré na znak priateľstva zaslali poštou družobnej škole.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Deň jablka

Dňa 24.10. sme si pripomenuli ,,Deň jablka“. Vôňu jabĺk, vanilky, škorice bolo cítiť v celej našej škole. Učitelia pripravili pre žiakov na tento deň zaujímavé aktivity. Hravým spôsobom si pripomenuli význam konzumácie jablka, jedného z najzdravších druhov ovocia. Žiaci jabĺčka kreslili, vystrihovali, riešili rébusy, osemsmerovky, spievali pesničky, tvorili, súťažili. Niektorí žiaci sa premenili na malých kuchárov a pripravovali zdravé pochúťky, kde hlavnou ingredienciou bolo jabĺčko. Deťom sa tento deň páčil. Zistili, že maškrtiť sa dá aj zdravo.
Na záver všetci žiaci a zamestnanci dostali za odmenu na desiatu po jabĺčku.

Urbanová

Pokračovať v čítaní

Čítame spolu

…24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila do spoločného čítania rozprávky, aktivity, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu väčšieho počtu priaznivcov literatúry.
Na druhej vyučovacej hodine sa zo školského rozhlasu ozval hlas našej pani riaditeľky, ktorá prečítala rozprávku Vladimíra Sutejeva „Jabĺčko“ – o zvieratkách, ktoré sa najskôr nevedeli dohodnúť, ale napokon si nájdené jabĺčko spravodlivo rozdelili. Po rozprávke prišla na rad pesnička v podaní známej slovenskej speváčky Kristíny – s názvom (ako inak) „Jabĺčko“. Starší žiaci si najskôr prečítali text piesne a potom si zaspievali spolu s Kristínou.
Jablkovú tému sme tak v tento deň využili vo vyučovaní na 100 percent.

Valenčáková